Odladění země na poloautomatech Bounty Hunter ES a Pro

Vzal jsem si na mušku dva detektory kovu. Oba představují špičku řady dvou serií Bounty Hunter. Jedním z nich je detektor kovů Bounty Hunter ES Platinum, a druhý je Land Ranger Pro. Protože pracuji zejména s odezvou, kterou pro reakci detektoru nad cílem považuji za klíčovou, šlo mi hlavně o to, jak se mění odpověď detektoru, když nemá odladěnou zem nebo ji má odladěnou odchylně od toho, co by mělo správně být nastavené.

Jednoduše řečeno, zabýval jsem se v první řadě tím, co to znamená, když na začátečnickém detektoru kovu máte možnost odladit zem, provést takzvaný Ground Balance, čili vyrovnání vlivu země. Cíle, a jejich odezvy, které jsem posuzoval, byly v zásadě dvojího druhu. Jeden byl klasický otestovaný kovaný hřeb, který má tu správnou strukturu povrchu a velikost, aby se v jednom směru dokázal na detektorech hlásit jako železo a podélně, tedy při kmitu po ose hřebu, jako barva, zazněl falešně jako barevný kov. Ta tendence zajímavě tvarovaného želízka vydávat se za cíl z barevného kovu je známá věc. Testy, nebo spíše práce s detektory kovu a jejich odezvou se uskutečnily na zasouvacím polygonu DC.

Detektor kovů Bounty Hunter a odezva

Použité cíle a tónová odezva

Další cíle byly klasické, které při testech používám, je to nečištěná měděná malá svátostka, slitinový stříbrňák RU desetikrejcar. Slitinový proto, že má menší podíl stříbra, a má tedy tendenci se chovat jako slitinová mince. A k tomu ještě malý stříbrný fenik, čili staré stříbro lepší jakosti, ale malé váhy, tloušťky, spíše to je plíšek. Oba detektory jsem nastavil do srovnatelného režimu audioodezvy, tedy do 4 tónu. Je to dané i tím, že vyšším tónovým nastavením u těchto detektorů dávám předost, baví mě to když to není jen dvoutónové železo barvy, ale mám rád když se dostanu k písknutí malého stříbra, jiného než houknutí slitiny.

Cíle pro testy s detektory kovů

Jak to šlo? No zajímavě. Prvně k zemi. Našel jsem si tři místa, kde se odladění země mění, a ověřil to pro spolehlivost na dalších dvou o třídu vyšších detektorech, X-Terrou 705 a Noktou FORS Gold. Jedno místo – vlhká země s nízkou mineralizací a s vlivem korodovaných všudypřítomných želízek, druhé bylo standardní suchý pískový vzorek, a třetí suchý písek s významným vlivem amfibolitu do pozadí cíle, čili vyšší mineralizace. Prvně je třeba podtrhnout, že oba detektory a jejich poloautomaty změnu země zaznamenávali, vlhká půda s železným pozadím dávala nejnižší čísla. Na Land Rangeru pro to bylo kolem 50 ti, na detektoru kovu Bounty Hunter Platinum ES jsem se ustaloval kolem čísla 44. Základní uložení, kde byly cíle, bylo v písčité půdě, té suché. Tam se automaty dostávaly na hodnotu v číslech: hodnotu 65 hlásilo BH Platinum ES a 67 Land Ranger Pro. Nebylo to tedy úplně stejné, i když na detektorech byly totožné sondy, koncernové 28cm DD, tedy ty nejlepší které jsou v nejvyšších základních setech k detektorům dodávané. Na vysoké nebo vyšší mineralizaci se ladění země ukazovalo na displeji jako 72 u Platinum ES a 71 u Land Rangera Pro. Ukazuje to, když to shrnu, že v testovaných podmínkách se jevil poloautomat odladění země u Platinum ES jako sevřeněji nastavený, a to by – možná při ukvapeném, jednostranném výkladu - znamenalo, že se vypořádává s variabilitou půdy Land Ranger přesněji. Ani jedno řešení, které v ladění země detektory nabízejí, není špatně. To neříkám ani nechci říct, že je to něco nebo jiného horší než tamto.

Znamená to, že Land Ranger Pro je továrně nastavený o maličko jinak, a vyžaduje pro to nejlepší nastavení zem kontrolovat častěji než Platinum ES. Každému to ale vyhovovat nemusí, protože chce - a nebo může, hledat jen občas. Nemá třeba čas nebo touhu si osahávat vyšší funkce, kterými Land Ranger Pro, dalo by se říct, ve své třídě číslicových úvodních detektorů kovu doslova přetéká. Ale jiný hledač právě takovou vysokou variabilitu za dosažitené peníze hledá. Každý to má prostě jinak.

Detektory kovů Land Ranger Pro a Platinum ES

Co se děje při podladění detektoru kovu

Jak to tedy vypadá, když je země odladěná jinak, než si to situace žádá? S podladěnou zemí do nižších čísel, což je v praxi důsledek odlaďování na nečistém, železném místě, se ukazuje, že odezva na hluboké železo bude horší, tedy víc barevná, než kdyby bylo naladěno správně. Druhý pól je přetažení ladění do vyšší mineralizace, než lokalita žádá. Tam se drobná barva, stříbrný fenik, roztáhne mírně do středu. Tedy do středních tónů. Co s tím v praxi? Když už detektor můžete odladit, přesně, dělejte to. Když na jednom poměrně malém místě, ukazuje detektor jiné odladění u hrany nějakého příkopu a jiné o kus dál na slunci, je to správně. A je dobře když to ověříte, doladíte si. Jsou to poloautomaty, trvá to jen okamžik. Ta funkce tam je proto, abyste si zahledali pěkně, ne proto, abyste spekulovali jak - a jestli neladíte moc. V posledku to přeci může být každému okolo jedno, je to vaše volba, jak funkce detektoru používáte. Navíc při podladěném detektoru – takový cíl jako malý arsenbronzový knofliček, který jsem doplnil do testu, můžete lehčeji minout. Ale je to lákavé, chodit nesprávně a to znamená v tomhle případě podladěný. Mašinka je klidnější.

Jakou citlivost pro detektor kovu zvolit

Tak, a jsme u citlivosti. U BH Platinum ES se ukázalo, že desítka je hodně citlivá na rušení od vysilačů, a devítka je to, co je na detektoru kovu asi tak to nejlepší co jde nastavit. U Land Rangeru Pro je odezva celkově ve 4 tónu širší než u BH Platinum ES. Citlivost tohohle detektoru, Land Rangeru Pro, dávejte úplně na maximum, alespoň tak to znělo v testu nejlépe. Odezva železa na 21, a tady je vhodné používat, u maximálního nastavení, i diskriminaci. Navrhuju na tři dílky a stačí to. V kombinaci s odezvou železa. Land Ranger je hodně citlivý na další detektory kovu provozované v okolí, projevuje se to jeho neklidem, prozvuky. To není špatně, je to jen osvědčení toho že detektor kovu se snaží detekovat co nejvíc těch nejslabších až hraničních signálů. Pokud jste s Rangerem v interferencích, mnohdy nezbude než jít s citlivostí mírně dolů. To bude realita, vysilače v okolí těžko povypínáte.

Detektory kovu Bounty Hunter

Úprava hlasitosti a její vliv na odezvu cíle

Bounty Hunter Platinum ES je rychlý, a chod nad cílem vykazuje pěkné bodové signály. To jde využít jako benefit a nechat detektor bez diskriminace a používat na rozlišení s výhodou audio. To železo prostě bručí, a barevné cíle na hranici schopností detektoru se ozvou pořád, pokud to jen trochu půjde, jako barva. To je to, co chcete. U obou detektorů se mi ukázala při testech ještě jedna věc. Volume není jen obyčejné omezení nebo zvýšení hlasitosti. Schválně si poslechněte nad cílem železo a vede si dejte někam do dvaceti stříbrňák a nebo, ještě vedle o chlup níže, hlouběji, nějaký měďák. Nastaveno jak popisuju, a pracujte s ovládáním hlasitosti, s dobře odladěným detektorem. Když si nastavíte volume na 4, poleze odezva železa jako přiměřené vrnění a cíle z barevných kovů se ještě vypíchnou do výšek a na displeji ID bude hned od prvního máchnutí pozorovatelně stabilnější. Vypadá to, že volume prostě není v konečném důsledku překvapivě jen volume. Však je slyšet, jak se se snižováním úrovně hlasitosti mění hloubka tónu u železa a stoupá výška odezvy nejvyššího tónu až pomalu do vypísknutí u dobrých barev. Mění se i poměr v hlasitosti, železo je utlumováno více než stříbrňáky. To je podle mě velmi pěkné a nabízí to slušný komfort při hledání.

Podobně se chová i BH Land Ranger pro, ale není to stejné. U něj je ta hrana útlumu nejlepší v nastavení volume na 5, a protože detektor produkuje širší odezvu než BH Platinum ES, není ten zisk oddělení tónového rozpětí tak výrazný, i když je pořád ještě hodně pěkný. Není to jen o citlivosti a diskriminaci, ale pořádně a poctivě odlaďovat zem, pokud tu funkci detektory kovu mají, to přináší zisk. Zisk přináší i práce s úrovní hlasitosti. U BH Platinum ES je to víc slyšet, a víc při hledání cítit než u Land Rangera. Ten má zase širší škálu nastavení. BH Platinum ES má poutavé kouzlo jasnosti odpovědi, jsou to rozdílně postavené koncepty. BH Land Ranger je začátečnická malá testovací laboratoř, když se chcete naučit ovládat pokročilejší jednofrekvenční digitály. A BH Platinum ES je pěkně rychlý a jednoznačný detektor kovu pro hobby hledače, kteří chtějí chodit na pohodové odezvy a užívat si cíle i nespletité nestavení, s přiměřeným solidním výkonem. Poloautomaty GB u obou přístrojů ladí zem rychle, a můžeme říct solidně a korektně. Mě tenhle test s úvodními detektory kovu vyloženě bavil, užíval jsem si další příležitost objevovat možnosti detektorů kovu. Tohle jsou nastavení, když chcete slyšet víc.

Jirka Vavřina, DETEKTOR CENTRÁLA

Naše pobočka HRADECKO: 732 241 665

Výběr skladem!

Skutečný detektor kovu, to je LP ZERO 30. Oslovuje pokročilé hobby hledače a zvládne ho i uplný začátečník. Žádaná frekvence, dvoutonová odezva! Poštovné v e-shopu zdarma! Detektory kovu LP ZERO 30 byly vyvinuty speciálně pro tuzemské hledání, ve spolupráci se společností Golden Mask. Ta se...
Náročná práce. Náročné koníčky. Nic povrchního. Značkové doplňky života. Pro relax. Hobby. V tuzemsku i na pláži. Potápění do 3 metrů. Luxus nákupu tam, kde s detektory kovu skutečně hledají. Detektor kovů s kompletním příslušenstvím včetně bezdrátových sluchátek, auto nabíječky a náhradního...
Značkové detektory kovu pro začátečníky. Například Bounty Hunter Land Ranger Pro, Najdete v nabídce našeho obchodu. Ideální hobby pro dnešní dobu. Jen značkové přístroje nabízejí potěšení. Milujeme našeho koníčka. Inteligentní hobby pro povznesení ducha v naší těžké době. Prodáváme jenom značkové...
Milujeme našeho koníčka. Inteligentní hobby pro povznesení ducha v naší těžké době. Prodáváme jenom značkové detektory kovu. Dobrá hodnota ve všech cenových hladinách značkových detektorů kovů. E-shop Detektor Centrála. Vyberte si z nabídky profesionálních přístrojů, nebo z našich doporučených...
Výtečný začátečnický detektor kovu Bounty Hunter Quick Draw Pro se sondou vyvinutou pro výběrový detektor kovů Fisher F 70. Detektor se snažíme mít neustále na skladě, patří k zákaznicky žádanému sortimentu na DC. Detektory kovu Bounty Hunter patří společně detektory kovů Fisher také do rodiny...

Testy, recenze, detektory kovu a glosy

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

DETEKTOR CENTRÁLA (Detektory východní Čechy)
e-shop
DETEKTOR CENTRÁLA
pobočka síť Lovecpokladu
provozuje DEUS EX MACHINA, s.r.o.
Sídlo:
Čáslav, Čáslav-Nové Město, J.Jungmanna 900/9, PSČ 286 01
IČ: 64255964
Právní forma
Společnost s ručením omezeným, zapsaná od roku 1995 Městským soudem v Praze, Spisová značka 187028 C
objednávky, fakturace:
Stanislava Vavřina Šlapalová
+420608977226

detektory kovu, lokátory sítí a úniků konzultace:
Jirka Vavřina
+420773018318
detektorcentrala@detektory-vychodni-cechy.cz